ELVISFESTIVALEN 2020
Elvisforum hälsar alla välkomna till den årliga Elvisfestivalen i Västerås  2020. Traditionen i Västerås lever vidare. 
Välkomna nya som gamla festivalbesökare. Välkomna också genom att bli medlemmar i Elvisforum. Varje ny medlem ger oss nya möjligheter till att ständigt kasta ljus över världens främsta underhållare. 


Tyrone/ Elvisforum.


Allmänna frågor om festivalen kan riktas till ordförande Tyrone Hansson på e-post: tyrone@elvisforum.se eller på telefon: 0760-074348

Vill du boka säljbord på festivalen? Kontakta då Roger Ersson på e-post: saljbord@elvisforum.se eller på telefon: 076-831 16 32 

© Elvis Ahlgren 2014