Nummer 18 ute nu!

Månadens gästredaktör är Svante Rask! Dessutom detaljprogram för Elvis Presley - 40th Anniversary Festival på Valand i Göteborg den 27 maj. 40 sidor Elvis!

© Elvis Ahlgren 2014