Loggboken

Sommarnummer

36331133_1323263194475697_7162048855901470720_n


Nummer 32

Läs om Nya Elvisfestivalen i Västerås, Roger Erssons ”Smörgåsbord” gör entré i vår tidning, reportage från Arjan Deelens show i Vara mm

50 sidor Elvis

I nummer 31 hittar rekordmycket Elvisläsning. Artiklar om Dewey Philips, Diana Goodman, Brolle och mycket mer! Nummer 30 ute hos medlemmarna nu!


Elvisforums E-tidning februari - ute nu!


Årets första tidning ute nu!


Årsmöte den 12 februari kl. 19:00


God Jul och Gott Nytt År!

Elvisforum önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Elvisår! Det gör vi med årets sista E-tidning. Denna gång avhandlas bl.a. filmen Paradise, Hawaiian Style. Kanske inte någon speciellt minnesvärd Elvisfilm men givetvis ska vi granska även den i sömmarna. Vi har även ett hemma hos reportage i dubbel form! Ja inte bara som tidningsartikel utan även som filmreportage! Elvisforum utvecklas hela tiden för att bli Nordens ledande Elvis fan club så detta följer helt den linjen. I år blev det 12 nummer av E-tidningen och totalt 455 sidor! Jag tror inte att så många andra fan clubar kommer upp i detta resultat. Dessutom fick man dessa tidningar till en kostnad om endast 100,- kronor vilket säkerligen måste vara någon sorts rekord i detta sammanhang! 

2018 kommer ett medlemskap i Elvisforum att kosta 125,- kronor vilket är den första höjningen under de år vi verkat. Första året så fanns inte tidningen så medlemskapet har också gått upp i värde sedan tidningen tillkom som en medlemförmån. Tidningen har även utvecklats under årens gång och blivit både bättre och mer omfattande.


Nummer 26 - 50 sidor!

Elvisforums E-tidning nummer 26 är ett späckat nummer med hela 50 sidor! Börje Lundberg träffade Joe Esposito på 90-talet och nu berättar han om det, Marie Weijhed har rest i USA, Elvis Ahlgren berättar om en Elvisafton i Mariehamn med bl.a. Linda Gail Lewis, Göran Berglund berättar om Elvis shower i Lake Tahoe, Roger Erssons nya artikelserie och mycket mer…Styrelsemöte

Styrelsemöte måndagen den 16.10 klockan 19:15© Elvis Ahlgren 2014